BEZPIECZNA +

Program BEZPIECZNA +

W bieżącym roku szkolnym od września do grudnia 2016r. realizujemy rządowy program BEZPIECZNA+.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole poprzez: integrację zespołów klasowych i społeczności szkolnej, poprawę znajomości zasad dobrej komunikacji, właściwego radzenia sobie z agresją, uczenie współodpowiedzialności za siebie i innych z wykorzystaniem umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz inicjatywy wolontaryjne.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

1. warsztaty klas I i II ze strażakami z OSP Gaszowice

2. warsztaty klas III ze strażakami PSP Rybnik

 

Free Joomla! template by Age Themes