Comenius

Projekt, który realizowaliśmy nosił nazwę: Schule als Träger der Traditionen (Szkoła jako nośnik tradycji)
Oprócz naszych uczniów brała w nim udział młodzież wybranych szkół z siedmiu krajów: Węgier, Turcji, Francji, Niemiec, Łotwy, Bułgarii i Włoch.
Językiem komunikacji był język niemiecki. 
Głównym celem projektu była wymiana informacji i zapoznanie się z regionami i narodowymi tradycjami związanymi z czterema porami roku. 
W każdej z uczestniczących w projekcie szkół, grupy uczniów pod okiem nauczycieli koordynatorów opracowali materiały dotyczące wyżej wymienionej tematyk. 
Były to prezentacje dotyczące świąt i uroczystości w poszczególnych krajach oraz materiały dydaktyczne powiązane z tą tematyką, które będzie można wykorzystywać na lekcjach (teksty, ćwiczenia, krzyżówki, gry, zabawy, itp.).

Wymiana informacji  przebiegała nie tylko drogą internetową ale przede wszystkim poprzez wyjazdy do uczestniczących w programie krajów. 
Ogółem w naszym gimnazjum w projekcie uczestniczyło 24 uczniów klas trzecich.
Na wszystkie działania w ramach projektu nasza szkoła otrzymała kwotę 20 000 euro.

Praca nad projektem trwała od października 2010 do czerwca 2012 roku i objęła m.in. osiem spotkań integracyjno-edukacyjnych. 
Jedno z nich odbyło się już w październiku 2010 roku i miało miejsce w Le Havre we Francji.
Uczestniczyli w nim tylko nauczyciele poszczególnych szkół by omówić szczegóły realizacji projektu.
W sumie odbyły się spotkania:

  • w Budapeszcie na Węgrzech (w marcu)
  • w S. Marco in Lamis we Włoszech (w kwietniu)
  • w miejscowości Vratsa w Bułgarii (w maju)
  • do Bene na Łotwie (we wrześniu)
  • do Betzdorf w Niemczech (w grudniu)
  • do Samsun w Turcji (w maju 2012 roku).
  •  jedno ze spotkań, dla nas być może najważniejsze, odbyło w naszej szkole pod koniec marca 2012 roku.

Efekty prac można śledzić na stronie internetowej http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19471.

Free Joomla! template by Age Themes